Projektering.

Teknisk projektering är ett viktigt område
för oss.
Vi ritar, beräknar och tar fram förslag på hur våra produkter kan sättas samman till en komplett och fungerande helhet, väl anpassad efter lokalens förutsättningar.
Självklart erbjuder vi även rådgivning - vi ger dig viktig information om hur du utformar din anläggning på bästa sätt.